BARDU MOTORFERDSELFORENING

Hjemmesiden blir nedlagt!

Takk for sist!
Vintersesongen 2019 er på hell - det samme er hjemmesida.
Som dere har sett så har det vært lite aktivitet/info på hjemmesida denne vinteren - og det har sin årsak.
På årsmøtet 2019 ble det besluttet å legge ned hjemmesida - dette pga kostnader og at Facebook vil dekke vårt totale behov på en enklere måte.
Vi takke alle som har fulgt oss i over 8 år på hjemmesida, men 22. juni 2019 er siste dag du finner denne siden.

Viktig info vil fortsatt bli sendt våre medlemmer pr post/epost. 
Du finner oss imidlertid på Facebook:

Altevatn hytteutleie - Bardu Motorferdselforening

Hilsen 
Styret i BMF

Sørreisa 01.05.2019