BARDU MOTORFERDSELFORENING

Velkommen til hjemmesiden vår

Takk for sist!
Da er en ny spennende sesong i gang!  Løypenettet er nå stort sett blitt rekreasjonsløype med noen hytteløyper på 'nerenden'. Begrepet isfiskeløype er nå historie.  Hovedløypa er forlenget fra Ousto til innerenden av Leinavatnet og det er innført en løypeavgift for fører av snøscooter ved kjøring i rekreasjonsløypa (tidligere isfiskeløype). For kjøring til og fra hytte i hht dispensasjon skal det ikke betales løypeavgift.  For videre info henvises til siden "Løypeinformasjon". Her kan du også BETALE LØYPEAVGIFTEN ved å klikke på linken til Bardu kommune.

Løypene ble som vanlig åpnet 15. Februar. I år var det offisiell åpning av rekreasjonsløypene ved sluttpunktet ved Thomasodden på Leinavatnet. Åpningen ble foretatt av ordfører Toralf Heimdal. Det var god pressedekning med bl a NRK som hadde innslag både lokalt og i Dagsrevyen samme kveld. Det var mange som hadde tatt turen innover til  Thomasodden - anslagsvis 65 snøscootere og 90-100 personer! Bardu kommune serverte kaffe med ferske wienerbrød og litt senere også lapskaus!

Vi har nå et flott løypenett og BMF ber alle om å følge bestemmelsene ved ferdsel i løypene. Ikke tøy grensene ved rasting ol. BMF vil jobbe aktivt for å øke denne avstanden som i dag bare er 30 meter.

Det har i år vært en liten stigning i antall utleiedøgn på hytta, men dette bør nok fortsatt øke litt for at hytteregnskapet skal gå i balanse!
Alle som har leid hytta har gitt positive tilbakemeldinger - både når det gjelder hyttas standard og ikke minst utleiepris.
Det burde derfor være mulig å øke antall utleiedøgn.
Under "Hytta" finnes både utleiebestemmelser og hytteleie.


Oppdatert 16. Februar 2018 
Du finner oss på Facebook